Michal Shagam

  1. עמוד הבית
  2. Michal Shagam
Michal Shagam
Michal Shagam1 פוסטיםעדיין ילד...
Michal Shagam Michal Shagam האזין לרדיו גלגלצ ופרסם ד"ש 9/3/2017 - 11:28

ד"ש לענתי אהובתי! חולה עלייך ותמשיכי להוסיף פלפל לכל החברות סביבך :)

146

בחרו תחנת רדיו

דווח על תקלה